Česká asociace
Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie

PBSP CZ, z.s.

Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie

Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP® z anglického Pesso Boyden System Psychomotor®) je psychoterapeutický systém určený ke zmírňování vlivu negativních emočně vztahových zkušeností z dětství na život v dospělosti. Terapeutická práce spočívá v navozování korektivní emoční zkušenosti pomocí cíleného a kontrolovaného použití scénických, dramatických a tělově kontaktních postupů.

PBSP vznikla v USA ve druhé polovině 20. století. Jejím autorem je americký psychoterapeut Albert Pesso (1929–2016), spoluautorkou jeho žena Diane Boyden-Pesso (1929–2016). Manželé Pessovi sdíleli původní profesionální základ ve výrazovém tanci, pohybovém divadle a choreografii. V těchto disciplínách objevili a definovali psychoterapeuticky využitelné principy, z nichž vytvořili svoji originální metodu. Během desetiletí jejího vývoje pak na jejím základě vystavěli ucelený psychoterapeutický systém, v němž průběžně nalézali funkční paralely s nejvlivnějšími teoriemi současnosti, zabývajícími se vývojem osobnosti člověka: teorií attachmentu, postuláty moderní psychoanalýzy, a zejména s aktuálními neurovědeckými poznatky o vývoji a činnosti mozku v emocionální a sociální oblasti.

Zásadní přínos Alberta Pessa psychoterapii ocenila Americká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo v roce 2012, kdy mu udělila cenu za celoživotní dílo (USABP Lifetime Achievement Award). Nositeli téhož vyznamenání jsou například John Pierrakos, Alexander Lowen, Ilana Rubenfeld, Stanley Keleman, Ron Kurtz, Peter Levine, Eugene Gendline či Judyth Weaver.

V České republice se PBSP rozvíjí od 90. let 20. století prvotní zásluhou Yvonny Lucké a Michaela Vančury. V současné době u nás pracuje více než 100 terapeutů, kteří prošli základním výcvikem.

Více informací získáte v aktuálním textu o metodě a na stránkách mezinárodního Psychomotorického institutu www.pbsp.com.

Česká asociace PBSP

Od prvních let nového tisíciletí již bylo patrné, že PBSP v sobě nese odborný a léčebný potenciál, který povede řadu českých terapeutů k záměru spojit s touto metodou svoji profesní kariéru. Nadšení a úsilí mnoha jedinců bylo třeba podchytit a zastřešit. Tak v říjnu 2009 vznikla Česká asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie.

Cíle, které asociace naplňuje, byly od počátku zřejmé:

  • pečovat o diskusi v akademickém prostředí v České republice, a vytvářet tak reálný, nezkreslený obraz metody mezi odbornou veřejností,
  • zabezpečovat šíření hodnotných informací mezi laickou veřejnost,
  • organizovat otevřené workshopy vedené špičkovými zahraničními i českými odborníky v metodě,
  • integrovat tuzemské PBSP terapeuty a koordinovat jejich aktivity,
  • podporovat výměnu zkušeností se zahraničními kolegy a organizacemi,
  • zasazovat se o plné uznání PBSP tuzemskými i evropskými profesními organizacemi.

Zásadní, rozsáhlou kapitolu činnosti asociace představuje péče o výcvik terapeutů v PBSP, což zahrnuje:

Česká asociace PBSP se těší vynikajícímu renomé v zahraničí. Velký respekt získala zejména úspěšnou organizací 7. mezinárodní konference PBSP®: Science and Good Practice, na kterou se v září 2019 sjelo do Prahy na 200 členů PBSP komunity ze 14 zemí 3 kontinentů. Enormní celoroční úsilí členstva se tak dočkalo odměny v podobě mezinárodního ohlasu.

Co se právní formy týče, PBSP CZ, z.s. je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 20725, jehož členy se mohou stát absolventi základního výcviku v PBSP. Zde si můžete přečíst platné stanovy.

Členové představenstva PBSP CZ, z.s.

Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.

předseda představenstva

jan.sirinek@pbsp.cz, web

 

MUDr. Zuzana Tichá

místopředsedkyně představenstva

zuzana.ticha@pbsp.cz, web

 

Mgr. et Mgr. Lucie Kašová

lucie.kasova@pbsp.cz, web

 

PhDr. Kateřina Hrubá

katerina.hruba@pbsp.cz

 

Mgr. Jitka Dobešová

jitka.dobesova@pbsp.cz