Mgr. et Mgr. Lucie Kašová

certifikovaná PBSP terapeutka

lucie.kasova@pbsp.cz, +420 603 534 498, web

Vzdělání

 • ETF UK, obor křesťanská humanitární a pastorační práce – diakonika (2006–2010)
 • FHS UK, obor řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (2022–2024)

Specializované vzdělání v psychoterapii

 • výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (PBSP) – A. Pesso, L. Perquin, R. McInturff, A. van Buuren, M. Cuppen, B. Fischer-Bartelmann (2012–2016), mezinárodní certifikace (2023)
 • European Certificate of Psychotherapy (ECP) | Evropský certifikát pro psychoterapii – EAP (2018)
 • supervizní výcvik – ASVSP (2017–2019)
 • výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii – IPPART (2015–2018)
 • výcvik v biosyntetické psychoterapii – ČIB (2010–2015)
 • další vzdělání – krizová intervence, trauma

Praxe

 • PBSP terapeutka, zakladatelka centra Terapie Vážka, v němž provozuje praxi (od 2014)
 • supervizorka pomáhajících profesí (od 2018)
 • lektorka Dobré rodiny o.p.s. (od 2017), České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. (od 2018), terapeutického výcviku INSTEP (2019–2022)
 • zakladatelka mezigeneračního centra V jednom domě o.p.s., ředitelka denního stacionáře (2013–2016)
 • zakladatelka, ředitelka a lektorka občanského sdružení České duly, o.s. (2009–2013)

Aktuální činnost

 • poskytuje individuální, párovou a skupinovou terapii
 • věnuje se supervizi pomáhajících profesí
 • podílí se na přípravě a organizaci výcviku v PBSP, kde zároveň působí jako hlavní asistentka a výcviková terapeutka
 • je členkou představenstva České asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie (od 2017)
 • organizovala 7. mezinárodní konferenci PBSP®: Science and Good Practice, konanou v Praze (2019)