PBSP poskytují


Domácí stránka
Absolventi výcviku
Události, workshopy
PBSP poskytují
Literatura, odkazy

PBSP v České republice poskytují

Mgr. Jana Bartošová
Nabídka: Individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
Soukromá praxe: Alivio Centrum, Badeniho 1, 160 00 Praha 6
Kontakt: tel. 773 644 725, e-mail: bar_jana@yahoo.com

Mgr. Šárka Basáková
Nabídka: Individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
Plzeň
Kontakt: tel. 737 314 354, e-mail: ppsb@xb.cz, www.ppsb.xb.cz

PhDr. Jan Benda
Nabídka: Individuální PBSP terapie (též v rámci satiterapeutického přístupu)
Soukromá praxe: Prokopa Diviše 9, Ústí nad Labem
Kontakt: tel. 777 268 729, www stránky, e-mail: jan.benda@centrum.cz

Mgr. Hana Boháčková
Nabídka: Individuální PBSP terapie za přímou platbu
Soukromá praxe: Vinohradská 77, 120 00 Praha 2
Kontakt: tel. 602 620 308, e-mail: bohackovah@seznam.cz

PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková
Nabídka: Individuální PBSP terapie za přímou platbu
Therapeutica, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Palackého 576, 293 01 Mladá Boleslav
Kontakt: tel. 604 99 55 72, e-mail: cepelikova@therapeutica.cz, www.therapeutica.cz

PhDr. Pavla Doležalová
Nabídka: Individuální i skupinová PBSP terapie za přímou platbu
Kontakt: tel. 724 180 789, e-mail: pdolezalova@volny.cz

Mgr. Petr Flaks
Nabídka: Individuální a rodinná terapie s prvky PBSP, individuální a rodinné poradenství za přímé platby
Kontakt: tel. 774 286 668

MUDr. Aleš Fürst
Nabídka: Individuální i skupinová PBSP terapie
Ambulance psychiatrie a psychoterapie, Na Výšině 13, 466 01 Jablonec nad Nisou
Středisko komplexní terapie v Liberci, Jáchymovská 385/25, 460 10 Liberec, tel. 485 151 398, 485 152 793
Kontakt: tel. 604 868 900, www stránky

PhDr. Olga Havránková
Nabídka: Individuální terapie s prvky PBSP
Soukromá praxe: Husova 9, Praha 1

PhDr. Jaromír Chrášťanský
Nabídka: Individuální terapie v rámci přístupů PBSP a Gestalt terapie (za přímou platbu)
Belgická 23, Praha 2
Kontakt: tel. 724 053 530, e-mail: kontakt@psycholog-praha.net, www.psycholog-praha.net

PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.
Nabídka: Individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
Eliášova 21, Praha 6
Kontakt: tel. 777 206 525,
e-mail: barbora@podkridly.com

PhDr. Lubomír Kobrle
Nabídka: Individuální i skupinová (s Y. Luckou) PBSP terapie za přímou platbu, párové a individuální poradenství
Loosova 10, Praha 4
Kontakt: tel. 606 377 458 nebo 261 263 599, e-mail: yvoluk@gmail.com

Mgr. Petr Konopásek
Nabídka: Individuální PBSP terapie, PBSP skupina osobního růstu
Poliklinika Lípa Centrum, Seydlerova 2451, Praha 5 - Nové Butovice
Kontakt: tel. 777 203 759, e-mail: petr.konopasek@gmail.com

Mgr. Květa Kšírová
Nabídka: Individuální a skupinová PBSP terapie
K nemocnici 2814, Kladno
Kontakt: tel. 731 170 212, e-mail: ksirova@seznam.cz
 

Mgr. Ruben Kužel
Nabídka: Individuální i skupinová PBSP terapie za přímou platbu
Hradec Králové a Praha
Kontakt: tel.
739 244 615, e-mail: rukul@seznam.cz

MUDr. Zuzana Lebedová
Nabídka: Individuální PBSP terapie za přímou platbu
Boršov 280/2, Praha 1, nebo Vítězné nám. 10, Praha 6
Kontakt: tel. 606 444 106, www.young.co.cz, e- mail: zuza.lebedova@volny.cz

PhDr. Yvonna Lucká
Nabídka: Individuální i skupinová (s L. Kobrlem) PBSP terapie za přímou platbu
Loosova 10, Praha 4
Kontakt: tel. 777 339 458 nebo 261 263 599
, e-mail: yvoluk@gmail.com

Mgr. Václav Matuška
Nabídka: Individuální a skupinová PBSP psychoterapie za přímou platbu (též Gestalt přístup) / Individual PBSP therapy in English
Praha, Plzeň a Písek (jihozápad)
Kontakt: tel. 603 431 009, e-mail: vaclavmatuska@gmail.com, www.cjesta.cz

Mgr. Petr Odstrčil 
Nabídka: Individuální i skupinová PBSP terapie za přímou platbu (též v rámci Gestalt terapeutického přístupu)
Alkion, o. p. s., Prvního pluku 12, Praha 8 - Karlín
Kontakt: tel. 602 359 593, e-mail: petrodstrcil@volny.cz

Mgr. Martina Pastuchová
Nabídka: Individuální a skupinová setkání PBSP (za přímou platbu)
Ambulance klinické psychologie: Bohumín (Moravskoslezský kraj)
Klinická psychologie Pastuchová, s. r. o., Mezi Cestami 1249, 735 53 Dolní Lutyně
Kontakt: tel. 602 579 849 (kdykoliv, telefon zvedá asistent),
e-mail: marpas@tiscali.cz

MUDr. Petra Petrovská
Nabídka: Individuální PBSP terapie za přímou platbu
Eliášova 21, Praha 6
Kontakt: tel. 724 057 644, 724 024 464, www.podkridly.eu, e-mail: petra@podkridly.eu

Mgr. Šárka Provazníková
Nabídka: Individuální i skupinová PBSP terapie za přímou platbu
Soukromá praxe: Jagellonská 4, 130 00 Praha 3
Kontakt: tel. 608 802 218, e-mail: sarka9@hotmail.com, www stránky

MUDr. Jan Roubal
Nabídka: Individuální PBSP terapie (též v rámci Gestalt terapeutického přístupu)
Kontakt: e-mail: janroubal@centrum.cz

Mgr. Jan Siřínek
Nabídka: Individuální i skupinová PBSP terapie
Dejvické psychoterapeutické centrum
Kontakt: www stránky

PhDr. Dagmar Svobodová
Psychologická poradna - psychoterapie (smlouvy se ZP)
Soukromá praxe: Jeseník 261 a Lipová Lázně 730
Kontakt: tel. 584 409 525, 737 558 036, e-mail: pppsvob@seznam.cz

RNDr. Renata Svobodová
Nabídka: Individuální i skupinová PBSP terapie za přímou platbu
Šaldova 34, Praha 8 - Karlín
Kontakt: tel. 724 332 551

MUDr. Valerie Štáfková
Nabídka: Individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
Nad štolou 18, 170 00 Praha 7
Kontakt: tel. 773 453 020, e-mail: valerie.s@volny.cz

PhDr. Daniela Vodáčková 
Nabídka: Individuální i skupinová PBSP terapie, modifikace PBSP pro práci s krizovými stavy a práci s traumatizovanými lidmi
Soukromá psychoterapeutická praxe: Husova 9, Praha 1
Kontakt: tel. 777 607 419, e-mail: cibule@iol.cz

PhDr. Ester Weinholdová
Soukromá psychologická praxe: Schnirchova 19, 170 00 Praha 7
Kontakt: tel. 737 902 902, www.psychology4u.cz

PhDr. Petra Winnette, Ph.D.
Certifikovaný PBSP terapeut, rodinný a dětský terapeut a poradce / Certified PBSP Therapist
Nabídka: Polootevřená PBSP skupina (Institut Natama), individuální PBSP terapie za přímou platbu v českém i anglickém jazyce / Individual PBSP therapy in English

Kontakt: tel: 777 897 867, e-mail: winnette@natama.cz

Mgr. Tomáš Zuda
Nabídka: Individuální PBSP terapie a poradenství s prvky PBSP
Vinohradská 77, Praha 2
Kontakt: tel. 603 251 195, www.zuda.eu, e-mail: tomas.zuda@gmail.com

PBSP CZ, z.s.
Na Vlčovce 2573 / 2c, 160 00 Praha 6
IČ: 228 32 131
info@pbsp.cz